Data Sheet

Equinix SmartKey® – proste zarządzanie szyfrowaniem

Dziękujemy za zainteresowanie. {{ResourceType}} jest teraz [[gotowy do pobrania]]

Poznaj Equinix SmartKey®, moduł zabezpieczający HSM oferowany jako usługa, pozwalający na bezpieczne zarządzanie kluczami i szyfrowanie, aby chronić dane w środowiskach publicznych, prywatnych, hybrydowych i wielochmurowych oraz uprościć kontrolę i tokenizację kluczy szyfrujących.

Najważniejsze wydarzenia

  • Skorzystaj ze skalowalności chmury, bezpiecznego przechowywania kluczy oraz usług szyfrowania i tokenizacji
  • Spełniaj wymagania dotyczące wydajności oraz potrzeby związane z GRC (wymogi rządowe, zarządzanie ryzykiem, zgodność z przepisami)
  • Zwiększ wydajność, przechowując klucze na brzegu sieci cyfrowej (digital edge), blisko chmur i operatorów
  • Zapewnij przewidywalność zużycia dzięki zabezpieczeniom sprzętowym (HSM)
  • Rozproszone zabezpieczenia
  • usługi w chmurze