Data Sheet

Equinix SmartKey® for Microsoft – chroń dane w chmurze

Dziękujemy za zainteresowanie. {{ResourceType}} jest teraz [[gotowy do pobrania]]

Equinix SmartKey® pomaga przedsiębiorstwom chronić dane w środowiskach publicznych, prywatnych, hybrydowych lub w wielu chmurach oraz uprościć udostępnianie i kontrolę kluczy szyfrujących, zapewniając bezpieczne zarządzanie kluczami i usługi kryptograficzne.

Najważniejsze wydarzenia

  • Zapewnij pełną poufność kluczy i ochronę nawet przed dostępem zewnętrznych dostawców usług i podmiotów działających na zlecenie rządu/państwa
  • Osiągnij suwerenność danych i zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)
  • Zwiększ wydajność dzięki przechowywaniu kluczy na brzegu sieci cyfrowej (digital edge)
  • Rozproszone zabezpieczenia
  • IT
  • usługi w chmurze