Equinix Newsroom

The latest updates, press releases, and announcements.

 

Dlaczego przyszłość jest hybrydą?

Latest Feature

Dlaczego przyszłość jest hybrydą?

Hybrydowa infrastruktura to przyszłość

Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Hybrydowa infrastruktura cyfrowa w środowiskach wielochmurowych to przyszłość, o ile nie jest już częścią teraźniejszości. Liderzy cyfrowi muszą wykorzystać możliwości wiążące się z hybrydowym środowiskiem wielochmurowym. Podejście hybrydowe zapewnia możliwość integracji elementów fizycznych i wirtualnych w mieszanym środowisku, które wykorzystuje zalety obu tych rozwiązań.

Hybrydowa architektura wielochmurowa umożliwia taką integrację w ramach jednej platformy, która jest w stanie obsługiwać środowisko heterogeniczne, usługi kolokacji i usługi wirtualne. Tak zintegrowane podejście zapewnia dostęp do wielu ekosystemów cyfrowych i biznesowych, zarówno na poziomie fizycznym, jak i wirtualnym. Kluczem w tej sytuacji jest wdrożenie prostej platformy, która nie wpłynie niekorzystnie na niezawodność, bezpieczeństwo ani kontrolę, co oznacza, że musi ona zostać wdrożona przez dostawcę doskonale znającego się na specyfice tak złożonego środowiska. Każda organizacja IT stoi w obliczu takiego samego wyzwania — migracji ze starszych modeli infrastruktur IT do nowoczesnych, skoncentrowanych na chmurze środowisk pracy. Globalna platforma Equinix oferuje odpowiedni zestaw możliwości, aby sprostać temu wyzwaniu. Umożliwiamy firmom łatwy dostęp do podstawowych elementów cyfrowej infrastruktury Equinix i innych kluczowych partnerów, które ułatwiają wybór, wdrażanie i orkiestrację hybrydowej infrastruktury IT, wykorzystując jednocześnie nasze sprawdzone osiągnięcia w zakresie niezrównanej niezawodności i wydajności. Dostępne na Platformie Equinix® oferty infrastruktur cyfrowych, takich jak Equinix Fabric™, Network Edge i Equinix Metal™ pozwalają wykorzystać pojawiające się możliwości wirtualne na brzegu, ułatwiając dostęp i integrację rosnącej różnorodności ekosystemów dostawców i partnerów poprzez bezpośrednie i bezpieczne połączenia prywatne.

Aby dowiedzieć się więcej, jak hybrydowa infrastruktura cyfrowa w środowiskach wielochmurowych stanowi kluczowy element coraz szybszej transformacji cyfrowej, pobierz raport „IDC — Plan gwarantowanego sukcesu transformacji cyfrowej: na początek hybrydowa infrastruktura i połączone ekosystemy”.

Continue reading
Visit the Blog

Equinix in the News

Customer success stories

"With Equinix, we can operate in close proximity to many of our top network service provider partners, with access to a platform that ensures the most streamlined path between our content and our end users."
Dave Temkin
Vice President of Network and Systems Infrastructure

"Equinix makes everything very easy for us because of the consistency across its global platform."
Zak Pierce
Data Centers Operations Manager

Media relations

Americas Press Contact

press@equinix.com

Asia-Pacific Press Contact

LEWIS PR

EquinixAPAC@lewispr.com

Europe (EMEA) Press Contact

APCO Worldwide

equinix@apcoworldwide.com

Analyst Relations

analystrelations@equinix.com