Strategia Equinix dotycząca rozwiązań z zakresu IT zwana Interconnection Oriented Architecture™ (IOA™) jest oparta na koncepcji cyfrowych ekosystemów i ich mocy przekształcania biznesu. Jest to nieskomplikowany sposób przeprowadzenia przy pomocy połączeń bezpośrednich (interconnection) cyfrowej transformacji wszystkich elementów struktury organizacji obejmujący jej współpracowników, lokalizacje, wykorzystanie rozwiązań chmurowych oraz przetwarzane dane.

Transformacja struktury organizacji i zmiana modelu stałego i hermetycznego na model zintegrowany i dynamiczny wymaga przejścia przez cztery poniższe etapy:

Topology

Uproszczenie topologii

Lokalizacja, segmentacja i optymalizacja przepływów ruchu sieciowego by połączyć sieci LAN i WAN.

Security

Stworzenie barier zabezpieczających

Identyfikacja usług wymagających różnych poziomów zabezpieczeń i zarządzanie wielostronnymi przepływami danych w ramach ustalonych granic i stref kontrolnych.

DF

Tworzenie architektury rozwiązań Data Fabric

Identyfikacja wymagań dotyczących różnych typów danych, zrównoważenie zabezpieczeń dostępu   i zarządzanie przepływem danych.

gears

Integracja z wykorzystaniem punktów przecięcia

Lokalizacja usług aplikacyjnych w punkcie, w którym zbiegają się usługi wielochmurowe, dostęp do partnerów i następują integracja Państwa systemów.Narzędzia transformacji cyfrowejPrzewodnik po strategii połączeń bezpośrednich (interconnection)


Przewodnik po strategii biznesowej firm przedstawia sposób, w jaki połączenia bezpośrednie (interconnection) umożliwiają osiąganie wyższych poziomów produktywności, wzrostu i innowacji.

Podręcznik IOA

Zestaw najlepszych praktyk, wzorców i narzędzi przeznaczonych dla architektów - opracowany na podstawie wiedzy ekspertów oraz rezultatów wdrożeń, stanowi sprawdzony i łatwy do stosowania przewodnik po transformacji cyfrowej.

Przewodnik po IOA

Skrócony przewodnik ilustruje sposób, w jaki strategia wykorzystująca IOA może pomóc w rozwiązywaniu kluczowych problemów związanych z wydajnością, organizacją, bezpieczeństwem i złożonością strukturalną firmy.POZNAJ DIGITAL EDGEInterconnection Oriented Architecture | Equinix Polska