Podejście firmy Equinix do rozwiązań z zakresu IT, noszące nazwę Interconnection Oriented Architecture™ (IOA™), oparte jest na potędze cyfrowych ekosystemów i ich zdolności do przemiany Twojego biznesu. To łatwy sposób osiągnięcia cyfrowej transformacji poprzez wzajemne połączenie Twoich ludzi, lokalizacji, chmur i danych.

Przejdź przez te cztery etapy pozwalające na transformację struktury Twojej organizacji i przejście od modelu stałego, hermetycznego do koncepcji zintegrowanej i dynamicznej:

Topology

Uproszenie topologii

Lokalizuj, segmentuj i optymalizuj przepływy ruchu sieciowego poprzez łączenie sieci WAN i LAN w urządzeniu końcowym.

Security

Twórz bariery zabezpieczające

Lokalizuj usługi zabezpieczenia i zarządzaj przepływami wielopodmiotowymi w ramach granic i stref kontrolnych.

DF

Stwórz Data Fabric

Lokalizuj wymogi danych, równoważ dostęp dzięki ich zabezpieczeniu i zarządzaj ruchem danych.

gears

Integruj za pośrednictwem punktów przecięcia.

Lokalizuj usługi aplikacyjne, jako wielochmurowe i wielopodmiotowe punkty działalności biznesowej i integracji.Narzędzia cyfrowej transformacjiPrzewodnik po strategii połączeń wzajemnych

Przewodnik po strategi biznesowej organizacji wskazuje w jaki sposób połączenia wzajemne pozwalają na uzyskanie nowych poziomów produktywności, wzrostu i innowacji.

Podręcznik IOA

Zestawy projektów, wzorców i narzędzi skonstruowane dla architektów i oparte na wiedzy ekspertów oraz rezultatach wdrożeń, stanowią sprawdzony i łatwy do stosowania przewodnik po cyfrowej transformacji.

Ściąga IOA

Niniejszy skrócony przewodnik ilustruje w jaki sposób strategia wykorzystująca IOA może pomóc w rozwiązaniu kluczowych kwestii problemowych związanych z wydajnością organizacji, jej bezpieczeństwem i złożonością strukturalną.Zapoznaj się z Digital EdgeInterconnection Oriented Architecture | Equinix Polska