Niech Twoja firma stanie się częścią światowego biznesu

Dzięki platformie Equinix™ Twoja działalność biznesowa o zasięgu międzynarodowym może uzyskać dostęp do rynku polskiego poprzez bezpośrednie włączenie się w ekosystemy biznesów, które już obsługują wysokiej wydajności architektury sprzętowe dostawców usług finansowych, branżę medialną, ubezpieczeniową, dostawców usług sieciowych, rozwiązań w chmurze oraz inne branże.

Nasze globalne centra danych cechuje największa ilość połączeń wzajemnych, niezależnie od miejsca ich lokalizacji, co pozwala Ci na dotarcie do 80% światowej populacji w czasie krótszym niż 20 milisekund.
Prowadź całą działalność biznesową z naszymi partnerami

Partnerzy Equinix oferują najnowsze technologie, które wzbogacają globalny ekosystem obejmujący ponad 2.750+ dostawców usług IT i wykorzystujących technologię chmury.

Wśród partnerów Equinix znajdują się czołowe przedsiębiorstwa z branży chmurowych rozwiązań obliczeniowych, takie jak: Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services oraz Oracle Cloud.

Do dedykowanych partnerów w Polsce należą

Amazon Web Services
Microsoft Azure
Amazon Web Services


Znajdź Partnera